Statut 16. Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2016

1. Posláním festivalu je zprostředkovat setkání mladých filmových tvůrců, představit veřejnosti tvorbu domácích i zahraničních filmových škol a odbornou porotou ocenit nejlepší díla.

2. Pořadatelem festivalu je Filmfest Písek, Soukromá vyšší odborná škola filmová s.r.o. v Písku a Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku ve spolupráci s Městem Písek a Centrem kultury města Písek o.p.s.

3. Festival se koná ve dnech 21. do 23. října 2016 v Písku.

4. Do soutěže mohou být přihlášeny filmy hrané, dokumentární a animované s délkou maximálně 30 minut, jejichž autory jsou studenti středních, vyšších a vysokých škol s výukou audiovizuální tvorby. Technické parametry pro odevzdání: 16 a 35 mm, nebo na nosiči HDD, DVD datové formě, ideálně v rozlišení 2K nebo 1920×1080, případně v maximálním dostupném rozlišení a kontejnerech MPEG, MKV, AVI, MOV, WMV. Doporučený kodek je h264. Filmy je možné odevzdávat také ve formátu DCP. V případě dodání DCP je nutné dodat též v jednom z výše uvedených videoformátů.

5) Do soutěže mohou být přihlášena jen díla natočená v roce 2015 a 2016.

6) Díla přihlašujte online na webových stránkách www.filmfestpisek.cz. Součástí přihlášky musí být dialogové listiny v anglickém jazyce, anotace v anglickém jazyce a fotografie z filmů). Filmy nahrajte do databáze na www.festhome.com) k předběžnému výběru nejpozději do 30.6.2016.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení díla do soutěže.

8) Přihlašovatel se zavazuje, že v případě, že film bude vybrán do soutěže, dodá film s anglickými titulky, pokud již tak neučinil.

9) Mezinárodní odborná porota udělí nejlepšímu filmu hlavní cenu festivalu Grand Prix - Cenu Václava Kršky, dotovanou 50.000,- Kč, kterou věnuje město Písek a další ceny (viz dále).

10) V případě zařazení díla do soutěže hradí pořadatel dvěma z tvůrců soutěžního snímku pobyt po dobu konání festivalu. Další zájemci o účast si hradí náklady spojené s pobytem sami.

FESTIVALOVÉ CENY

Grand Prix - hlavní cena festivalu – Cena Václava Kršky, klasika české kinematografie, věnuje město Písek a dotuje ji částkou 50 000 Kč

Cena za nejlepší hraný film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena za nejlepší dokumentární film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena za nejlepší animovaný film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena Vladany Terčové, zakladatelky festivalu, cena za humanitární počin, věnuje Miloň Terč

Cena společnosti UPP pro talentovaného českého tvůrce

Cena Pražské vědecko-technické společnosti - cena za nejlepší technologické ztvárnění, dotována částkou 8.000,- Kč