Grand Prix
hlavní cena festivalu

Cena Václava Kršky,
klasika České kinematografie
věnuje Město Písek a dotuje ji částkou

50 000 Kč

Cena za nejlepší
hraný film,

cenu uděluje FAMO v Písku a společnost Toyota Dolák dotuje částkou

15.000 Kč

Cena za nejlepší
dokumentární film,

cenu uděluje FAMO v Písku a společnost JPS GROUP
ji dotuje částkou

15.000 Kč

Cena za nejlepší
animovaný film,

cenu uděluje FAMO v Písku a společnost Mc Donalds ji dotuje částkou

15.000 Kč

Cena Vladany Terčové
zakladatelky festivalu

cena za humanitární počin, věnuje Miloň Terč

Cena Pražské
vědecko-technické společnosti

za nejlepší technologické ztvárnění
cena je dotována částkou

8 000 Kč

Cena za nejlepší film
v kategorii středních škol

profesionální videomonitor Eizo CS240
v hodnotě 19 239 Kč, soška 15. MFSF Písek,
zdarma akreditace pro všechny členy vítězného týmu
a ubytování pro 2 členy na celou dobu festivalu

Cena společnosti UPP

pro talentovaného českého tvůrce