Písek je starobylé historické centrum prácheňského regionu. V první polovině 13. století bylo na řece Otavě založeno královské město, jemuž vévodil hrad. S rychle se rozrůstající těžbou zlata a čilým obchodním ruchem nabývalo město na významu i velikosti a těšilo se přízni českých panovníků Přemysla Otakara II., či Karla IV., kteří zde často pobývali.
V 15. století byl Písek významným husitským městem. Počátek třicetileté války pro něj však znamenal katastrofu. Byl třikrát dobyt, naposledy 30. září 1620, kdy jej švédští vojáci zcela zničili. Od 19. století se ale tvář města postupně mění a vzniká zde řada významných kulturních institucí a spolků.
V dnešní době zde žije 30 000 obyvatel a město čerpá z bohatých kulturních tradic. Písek odedávna byl a stále je vyhledávaným místem básníků, skladatelů, filmařů a výtvarných umělců. Písek, město v lesích, je také velmi často nazýván „ Florencií českého jihu“ nebo „ Perlou na řece Otavě“. Proto také mnoho klasických děl české kinematografie vzniklo či bylo natočeno právě zde. Namátkou můžeme připomenout například Krškovo Ohnivé léto či jeho šrámkovské variace Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Město však žije i žhavou současností filmových škol, na jejichž studenty působí silná kulturní tradice, kterou můžete v Písku potkat na každém rohu. Na hřbitově u sv. Trojice se u hrobu Otakara Ševčíka můžete poklonit památce jednoho z nejvýznamnějších českých houslových pedagogů. Navštivte divadla, hudební kluby a koncertní síně, Prácheňské muzeum a další neodolatelné památky města a přesvědčte se sami. Písek je kontinuální filmové nebe plné hvězd.

Vítejte v Písku, městě filmu!

pisek mini