Filmy do mezinárodní soutěže zasílejte do 30. června 2016!
Vyplňte formulář na našich stránkách www.filmfestpisek.cz a nahrajte film na www.festhome.com.

 

Do soutěže mohou být přihlášeny filmy hrané, dokumentární a animované s délkou maximálně 30 minut, jejichž autory jsou studenti středních, vyšších a vysokých škol s výukou audiovizuální tvorby.

Technické parametry pro odevzdání: 16 a 35 mm, nebo na nosiči HDD, DVD datové formě, ideálně v rozlišení 2K nebo 1920×1080, případně v maximálním dostupném rozlišení a kontejnerech MPEG, MKV, AVI, MOV, WMV. Doporučený kodek je h264.

Filmy je možné odevzdávat také ve formátu DCP.
V případě dodání DCP je nutné dodat též v jednom z výše uvedených videoformátů.

Do soutěže mohou být přihlášena jen díla natočená v roce 2015 a 2016.

Díla přihlašujte online na webových stránkách www.filmfestpisek.cz. Součástí přihlášky musí být dialogové listiny v anglickém jazyce, anotace v anglickém jazyce a fotografie z filmů). Filmy nahrajte do databáze na www.festhome.com) k předběžnému výběru nejpozději do 30.6.2016.

 

FESTIVALOVÉ CENY:

Grand Prix - hlavní cena festivalu – Cena Václava Kršky, klasika české kinematografie, věnuje město Písek a dotuje ji částkou 50 000 Kč

Cena za nejlepší hraný film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena za nejlepší dokumentární film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena za nejlepší animovaný film, cenu uděluje FAMO v Písku

Cena Vladany Terčové, zakladatelky festivalu, cena za humanitární počin, věnuje Miloň Terč

Cena společnosti UPP pro talentovaného českého tvůrce

Cena Pražské vědecko-technické společnosti - cena za nejlepší technologické ztvárnění, dotována částkou 8.000,- Kč

 

Kompletní podmínky najdete ve statutu festivalu.

 

 

Call for entries nahled